Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, gn dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 81,7 olarak gerçekleşirken Nisan ayında yüzde 85,8’e yükseldi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Mart 2022’de yüzde 22,4 iken Nisan 2022’de yüzde 26,0 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Mart 2022’de yüzde 50,3
iken, Nisan 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 53,2 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Nisan 2022’de geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 63,1 oranındaki büyümede yüzde 37,1 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 22,1 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 57,1’i özel sektörden, yüzde 14,2’si genel yönetimden, yüzde 2,2’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 6.1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 16,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.

By admin