Şebnem TURHAN

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 65. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektöründe krediler büyürken risklerin makul seyrettiğini dile getirerek düzenlemelerin yeniden uluslararası standartlara yaklaştırıldığı dikkate alındığında bu gelişmelerin çok değerli olduğunu vurguladı.

TBB Genel Kurulu’nda konuşan Çakar, küresel ekonominin zor bir dönem geçirdiğini kaydederek “Yakın dönemde küresel ve jeopolitik risklerde doğru yönettiğimizi gördük, kamu destekleri faydalı oldu buna rağmen borçluluk oranları gerek hane halkı gerekse kamu özel ülkelerde gelişmiş ve gelişen ülkelerin gerisinde. Kamu kesimi açığı ve borç stokunun yönetilebilir düzeyde olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ticari kredilerin payı 3 puan arttı

Bankacılık sektörünün yatırımlarla bilançosunu büyütmeye devam ettiğini kaydeden Çakar, şunları söyledi: “2022 Mart itibariyle bilançomuz 10 trilyon TL’yi aştı. Bilançomuz milli gelire oranı yüzde 120 üzerinde bulunuyor. Nisan 2022 itibariyle kredilerimiz 5.6 trilyon TL menkul kıymetler portföyümüz 1.7 trilyon TL seviyesinde. Bilançonun yüzde 70’ini kamu ve diğer müşterilere kredi olarak kullandırılmıştır. Kredilerimiz hep ulaşılabilir oldu. 12 aylık dönemde krediler yüzde 48 oranında arttı. Kredilerin milli gelire oranı yüzde 66’dır. Krediler müşteri grupları ve sektörel olarak geniş dağılım gösteriyor. Ticari kredilerin payı 3 puan arttı. En büyük pay yüzde 28 ile imalat sanayindedir. Son iki yılda 2 puan arttı imalat sanayinin payı.”

Sermaye yeterliliğin yüzde 12’nin üzerinde kalır

Çakar, tahsili gecikmiş alacak oranının Nisan 2022 itibariyle yüzde 2,8 olduğunu oranın ticaride yüzde 2,9 bireyselde yüzde 2,5 olduğunu dile getirdi. Çakar, “Tahsili gecikmiş alacaklar ve muhtemel riskler için yüksek oranda karşılık ayrılmıştır. Düzenlemelerde uluslararası standartlara yönelik normalleşme adımlarıyla sermaye yeterliliğinde bir miktar düşüş beklense de yüzde 12’nin üzerinde kalacaktır. Net karın öz kaynaklara katkısında iyileşme gözlenmektedir. Net kar hızla artmıştır, TÜFE endeksli tahviller, fonlama maliyetinin düşmesi, aktiflerin maliyetinin kaynaklardan daha uzun olması finansal hizmetlere talebin artması etkili olmuştur. Enflasyonun gerisinde olsa da özkaynak karlılığı DİBS getirisini yakalamıştı.”

By admin