Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı.

2022 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1 oranında azalışla 287,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 524,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Net UYP, 2022 Nisan sonunda -236,8 milyar ABD dolar oldu

  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -251,0 milyar ABD doları iken 2022 Nisan sonunda -236,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında azalışla 106,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,1 oranında artışla 124,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0,3 oranında artışla 51,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında azalışla 122,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalışla 91,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artışla 19,6 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,5 oranında azalışla 2,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,4 azalışla 42,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında artarak 310,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında artarak 35,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 24,5 oranında artarak 12,1 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,7 oranında azalarak 63,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında azalarak 94,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu nedir

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve üç aylık olarak (gösterge niteliğinde aylık) yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder.

Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

By admin