Hüseyin GÖKÇE

2014’te yürürlüğe konulan Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karara eklenen geçici bir madde ile üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 2022-2027 yılları için 3 milyar lira olarak belirlendi. Bu tutarın hesabında; üst fonlara ödenecek masraf, ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek kur farkları dikkate alınmayacak.

Öte yandan, kararın 4’üncü maddesine bir fıkra eklenerek, kaynak aktarılması için fonların kurucusu ve portföy yöneticileri için aranan şartlardan, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kurumlar muaf tutuldu.

Kamunun muaf tutulduğu şartlar arasında; kurucunun en az 2 yıl süreyle bir girişim sermayesi fonunun veya üst fonun yönetiminde ya da yıllık net satışı en az 25 milyon liranın üzerinde olan bir şirketin yönetiminde görev almış olma şartı bulunuyor.

Aynı maddede ayrıca fon yöneticisinin, yatırım kararı aldığı şirkette son 5 yıl içinde en az bir defa kâr ederek çıkmış olma şartı da yer alıyor.

Karar, tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle finansman sağlayan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan üst fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin şartları düzenliyor.

By admin

Haber Antalya Tente Articles Dizin Makale Kaliteli Backlink Film Dizi Sohbet Odaları Antalya Boya Son Dakika Habe Spor Haber Seo Hzimetleri 7/24haber Free Backlinks Free Shop Yüksek DR Backlink Articles Directory Articles Backlink Dofollow Backlink Dofollow Backlink Platform Footer Backlink Backlink News Haber Aşk Sohbet